Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Tomter og hus

Her vil de bli presangtert ledige tomter og hus i Utvik.

For tida er følgjande lagt ut (9/10-12):

- Brulandsstranda. Kommunale tomter i eksisterande byggefelt.
- Utvik sentrum. Kommunale tomter i sentrum.