Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Utvik Vel- og Utviklingslag - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Gjestebrygga i Utvik

Sjøvegen til Utvik

Av UVUL

Etter stor dugnadsinnsats blei gjestebrygga i Utvik klar til Sommerdagane
Gjestebrygga i Utvik har kome i stand etter spleiselag frå fleire organisasjoner i Utvik og Innvik.
I tilegg er det oppnemnd ein eigen komité som skal sørge for drifta av brygga, som inn/utsettjing, reparasjonar og vedlikehald.
Den blide gjengen som på dugnad skal drifte gjestebrygga er her avbilda både på brygga og rundt bordet på Kafe Sjøatunet sin flotte veranda;
Audun Egge, Jarle Åberg, Arnt Magne Paulen, Ragnvald Skrede, Anders Hestad, Knut Erik Frantsen og Tor Anders Hestad. Bjørn Otto Hauge var ikkje
til stades då bileta blei tekne.
Vi vonar mange vil finne sjøvegen til Utvik og takker alle lag og organisasjoner for innsatsen so langt.


 © UVUL
(Sist oppdatert 06.august 2013, 19:26)

Gå til nyhendearkiv