Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Utvik sokneråd - Nyhende

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Utvik sokneråd

23. jan 2014, 01:02

På basaren i Urdabrunn 19.januar 2014 kom det inn kr. 30.530,-
Hjarteleg takk til alle som møtte opp på basaren og som støtta med gevinstar og kjøp av lodd.