Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Utvik Vel- og Utviklingslag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til Utvik utviklingslag!

Logo utviklingslaget
Hovudføremålet til Utvik Vel og Utviklingslag er å støtte og stimulere til ei generell og positiv utvikling i Utvik, herunder velarbeid.

Vi ønskjer også å formidle opplysning og hjelp til dei som vil starte eller vidareutvikle næringsverksemd, og medverke til realisering av konkrete planar.
Ellers ynskjer vi gjerne at fleire skal flytte til bygda vår, både av utflyttarar og tilflyttarar, og dette vil vi hjelpe med å legge til rette for.

Utviklingslaget (UVUL) står også for drifting av desse nettsidene.

Styret er slik:

Styremedlem: Tor Anders Hestad
Johan Winkelhorst
Tanja Selbervik Hage
Turid Frantzen
Jarle Aaberg


Kasserar: Kjell Bruland


Revisor: Atle Kårstad