Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Fredagsklubben

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Logo fredagsklubben © Lindy PaulenFREDAGSKLUBBEN I UTVIK
Fredagsklubben er ein klubb som vart starta for å lage aktivitetar på Kafe Sjøatunet. Vi har eitt arrangement i månaden, vanlegvis laurdag, på tross av klubbnamnet :). VI har quiz kvar månad. enten åleine (pub-quiz) eller saman med andre arrangement.
Eksempel på arrangement vi har hatt er: sauehaudfest, meksikansk kveld, sjømatkveld, viltaften, vinkurs, ølsmaking og swingkurs.
Vi har over 100 medlemar mellom 20 og 80 år.
Det første året ein melder seg inn kostar det kr 100,- etter det er prisen 50,- pr år.
Arrangementa våre er åpne for alle, men det er medlemsrabattar ved arrangement.
Styret for 2012
Turid Paulen (leiar)
Mette Carlsen
Agnes Flaten
Anny Njøsen
Ragnvald Skrede
Kjell Bruland
Remi Sørland

Har du idear til arrangement og aktivitetar, kontakt fredagsklubben på epost: fredagsklubben.utvik@gmail.com
Denne eposten bruker du også for å melde deg på til alle aktivitetar arrangert av Fredagsklubben.

Arrangement sommar / haust 2012:

30.juni - Grillkveld og quiz
18.august - Sjømat og quiz
21.september - Ølsmaking frå Kinn Bryggeri
Oktober - Quiz
November - Jaktkveld i regi av kafeen
Desember - Julebord i regi av Kafeen.