Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Utvik sokneråd

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til Utvik sokneråd.

Anne Karin Eriksen Soknerådleiar tlf: 913 88 594
Jorunn Skinlo Tisthamar Sokneråds-nestleiar og medlem i fellesrådet
Roar Verlo
Ola Steinar Hestenes Medlem i trusoplæringsutvalet
Torill Hage Kasserar
Rolf Erlend Hilde Varamedlem i fellesrådet og varamedlem i trusoppplæringsutvalet


Utvik Kyrkje