Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Utvik ungdomslag

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Ungdomslaget i bygda står bak Sommardagane, siste helga i juli kvart år.

I tillegg har dei med arrangement i bygdehuset Urdabrunn, og kan kontaktast om nokon vil leige dette flotte huset til diverse selskap. Ring Aslaug Valaker på tlf. 97 10 95 12.

Ungdomslaget leiger også ut eit stort partytelt. Kontakt Anders Hestad på tlf. 57 87 66 84 eller mobil 41 45 93 20.


Styret i Utvik ungdomslag:
Aslaug Valaker (formann)
Turid Paulen (rekneskap)
Jon Flatjord (styremedlem)
Ragnvald Skrede (styremedlem)
Anny Valaker Njøsen (vara)

Husstyret:
Tor Anders Hestad
Rolf Erlend Valaker