Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Utvik sokneråd

Framside | Om oss | Nyheiter | Arrangement

Velkomen til Utvik sokneråd.

Anne Karin Eriksen Soknerådleiar tlf: 913 88 594
Jorunn Skinlo Tisthamar Sokneråds-nestleiar og medlem i fellesrådet
Roar Verlo
Ola Steinar Hestenes Medlem i trusoplæringsutvalet
Torill Hage Kasserar
Rolf Erlend Hilde Varamedlem i fellesrådet og varamedlem i trusoppplæringsutvalet


Utvik Kyrkje