Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Vinterkurs på Utvikfjellet

Vinter c-kurs på Utvikfjellet 19. – 21.februar

Av Knut Endre Berentzen

 © Harald RøyrvikSogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps i samarbeid med Gloppen og Vikane RKH arrangerer vinter c-kurs på Utvikfjellet den 19. – 21. februar.Kurset er som tittelen seier grunnkurs i vinterteneste, vinter c, der ein lærer grunnleggande ferdigheiter. Det blir lagt opp til ei helg med høg sosial og fagleg faktor, med både teori og praktiske øvingar.
28 kursdeltakarar frå hjelpekorps i Sogn og Fjordane, i alderen frå 16 år til godt vaksne, blir fordelt på 4 telt i lag med 8 rettleiarar / hjelperettleiarar. Vikane RKH stiller med 4 deltakarar og 2 hjelperettleiarar. I tillegg er mange involverte i forbindelse med praktisk tilrettelegging, som vakter, snøscooterførarar og markørar.

Vi kjem tilbake med meir informasjon og foto frå kurshelga.


Foto frå vinterkurset i 2008.Av Harald Røyrvik

Fredag i 15-tida da eg køyrte over Utvikfjellet sto telta klare for Vinterkurset.
4 telt på Utvikfjellet © Harald Røyrvik

Lørdag i 09-tida da eg køyrte over fjellet igjenn, var manskapet klart for utfart.
 © Harald Røyrvik
 © Harald Røyrvik
(Sist oppdatert 22.februar 2010, 09:58)

Gå til nyhendearkiv