Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Planlegg småbåthamn i Utvik

Av Fjordingen

Reidar Bruland ber om at det i kommuneplanen vert lagt til rette for bygging av ein større marina på eigedomen hans i Utvik.

- Det har i den seinare tid vore bygd fleire små marinaer i Utvik, men trongen er absolutt til stades for ein større marina med plass til fleire og litt større båtar. Eit slikt prosjekt for Utvik bør vere med i kommune-planen uansett plassering. Det er viktig å samle fleire båtar på same staden i bygda, både for det fysiske miljøet og for å lage eit godt miljø mellom båteigarane, understrekar Reidar Bruland.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 27. januar 2010.
Fjordingen vert også seld i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.


(Sist oppdatert 27.januar 2010, 21:19)

Gå til nyhendearkiv