Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Misjonshusbasaren

Utvik. Misjonshusbasaren.

Av Edith Kårstad

I mange år har første fredag i mars vore dagen
det har vore arrangert basar til inntekt for Misjonshuset i Utvik.
På grunn av andre arrangement i bygda i mars, og tidleg Påske,
har vi bestemt å sløyfe basaren i år.
Men vi kjem til å sitje på butikken og selgje lodd på bøker:
fredag 26.februar og laurdag 27. februar.
Medlemar i Normisjon og andre har gjeve fine gevinstar på bøkene.

Så håper vi at bygdafolket og andre vil ta rikeleg
med lodd, slik at vi kan klare å halde huset vedlike!
Bøkene blir trekte like over Påske.


Med helsing
Utvik Normisjon


(Sist oppdatert 22.februar 2016, 10:30)

Gå til nyhendearkiv