Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Må vente på busslomme

Må vente på busslomme i Utvik sentrum

Av Fjordingen

Utvik Vel og Utviklingslag har eit sterkt ønskje om å få på plass busslomme/busskur i Utvik sentrum. Men pengemangel gjer at det ikkje kan realiserast i 2014.

- Vi har planlagt å sluttføre busslomme på fv 60 i Utvik sentrum. I 2014 vart det ikkje løyvd kollektivmidlar frå fylkeskommunen. Difor har vi ikkje midlar til å byggje busslomma i år. Om vi får løyvd midlar er det ynskjeleg frå vår side at busslomma vert bygd, heiter det i svaret frå Statens vegvesen.

Dette skriv Fjordingen i avisa onsdag 23. april 2014, side 6.
Abbonement på Fjordingen kan bestillast på www.fjordingen.no.(Sist oppdatert 23.april 2014, 23:09)

Gå til nyhendearkiv