Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Trekkjer motsegn på Moldreim

Av Fjordingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godtek rapporten som konkluderer med at det ikkje er skredfare i planområdet for massetak på Moldreim.

Dermed trekkjer dei motsegna som vart reist i april 2012.

Les meir om saka på www.fjordingen.no.


Les også tidlegare nyheitskriv NVE med motsegn på Moldreim , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 11.mai 2013, 19:09)

Gå til nyhendearkiv