Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Ankar grensetvist

Ankar grensetvist i Utvik

Av Fjordingen

Fire grunneigarar i Utvik ankar domen frå Nordfjord jordskifterett inn for lagmannsretten. Domen slo fast at grensa mellom garden på Verlo på den eine sida og gardane Hage og Myklebust på den andre går langs Storelva.

Grensetvisten i Utvik har pågått over lengre tid, og har i følgje domen frå jordskifteretten kome opp i samband med avklaring om fallrettane i Storelva.

Les saka på www.fjordingen.no.


Les også meir om saka i tidlegare nyheitskriv - Grensa går i Storelva, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 04.mars 2013, 11:35)

Gå til nyhendearkiv