Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Gangveg

- Svært god løysing

Av Fjordingen

Administrasjonen i Stryn kommune stiller seg positiv til Utvik Barnehage og Utvik Vel og Utviklingslag sitt innspel om å lage til gangveg som gjer det mogeleg å kome seg mellom barnehagen og naturleikeplassen ved Urdabrunn utan bruk av fylkesveg 60.

Men området/traseen er ikkje regulert, og ein er avhengig av grunneigarsamtykke, påpeikar rådmannen.

Les heile saka i Fjordingen fredag 14. desember 2012, side 6.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv her på Vikanenett:
- Det hastar å få bygt gangveg i Utvik
Utsette sak om gang- og sykkelvegar


(Sist oppdatert 18.desember 2012, 19:31)

Gå til nyhendearkiv