Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

KAKELOTTERI Utvik barnehage 10.11.

TAKK til bygdafolket, foreldre og personalet i barnehagen som
sytte for 125 gevinstar!
TAKK til barna som song så fint og inspirerte oss til allsong!
TAKK til "bestaene" som ordna med salet, og sist, men ikkje minst,
TAKK til deg som kom og tok lodd!
På under ein time kan vi kvittere for netto 10.523.-kr.
Med helsing Barnehagens venner.
(Sist oppdatert 14.november 2012, 09:00)

Gå til nyhendearkiv