Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Auka trivsel med eldretreff

Av Fjordingen

Sosiale eldretreff og varierte dagtilbod ved omsorgsentra betyr mykje for trivselen blant den eldre garde i Stryn og Hornindal.

Dei som var til stades på kulturfesten for pensjonistar, fekk høyre om mange ulike tilbod for eldre.

Margunn Hage fortalde om snekkarstova i Utvik, som no er inne i sitt 17. år.
Ein sosial møtestad for eldre i Innvik og Utvik, som samlast til allsong og mat kombinert med handverk og handarbeid.

Les heile saka i Fjordingen mandag 10. september 2012, side 6.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Les også Rekord for kulturfesten, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 10.september 2012, 19:53)

Gå til nyhendearkiv