Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

NVE med motsegn på Moldreim

NVE fremjar motsegn

Av Fjordingen

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har fremja motsegn til detaljereguleringa for massetak på Moldreim.

- Grunnlaget for motsegna er at skredfare i planområde ikkje er tilstrekkeleg utgreidd og teke omsyn. Dersom det vert gjennomført ei faresonekartlegging og konklusjonane frå denne vert innarbeidd i plankart og føresegner, vil grunnlaget for motsegna falle fort, skriv NVE i brev til Stryn kommune.

Fryktar konsekvensane av 8-dobla masseuttak

Av Fjordingen

32 fastbuande og hytteeigarar på Tistam ber Stryn kommune avklare seks konkrete spørsmål som knyter seg til Moldreim Skifer AS si planlagde 8-dobling av masseuttaket.


Les meir om begge sakene i Fjordingen onsdag 18. april 2012, side 12,
eller sjå heile saksomfanget med nye brevstryn.kommune.no.


Les også tidlegare nyheitskriv Massetak Moldereim til høyring, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 19.april 2012, 10:01)

Gå til nyhendearkiv