Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Gir bort adventsgåvene

Gir bort adventskalendaren

Av Fjordingen

Gåver til gutar og jenter ventar på nye eigarar, nemleg fattige born i Litauen.

Borna i Utvik barnehage gir i år bort adventsgåvene til born i Jurbarkas i Litauen.
Det same gjer borna i Vikalida og i Innvik barnehage.

Kvar dag pakker borna inn adventsgåve i staden for å opne ei kalendergåve til seg sjølv.
Det er stor glede med den "omvendte" kalendaren. Å gi i staden for å få.

I pakkane er det bamsar, bilar og leiker barnehagebarna sjølve har brukt tidlegare.
Men også ullklede.

Les heile saka i Fjordingen fredag 9. desember 2011, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Sterk oppleving i Litauen

Av Fjordingen

Ragnhild Lunde og Inge Sveen, begge frå Stryn, har hatt ein meiningsfull tur og besøkt litauiske born.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 28. desember 2011, side 8 og 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 31.desember 2011, 13:22)

Gå til nyhendearkiv