Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Gode råd, men ikkje pengar

Av Fjordingen

NVE har ikkje midlar til å vøle skader på elveforbygging i Utvik, men dei kan gje råd om tiltak som kan gjennomførast for å hindre ytterlegare skade.

- Vi vurderer ikkje skadane som prekære, og tiltaket er så lite at eg reknar ikkje med at det er aktuelt med økonomisk tiltak frå NVE si side, seier seniorrådgjevar Svein Arne Vågane i NVE. Han var på synfaring i Utvik sist veke.

Det er Per Inge Verlo og Magne Sølvberg som har kontakta NVE gjennom eit brev med kopi til Stryn kommune.

Les heile saka i Fjordingen onsdag 12. oktober 2011, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.(Sist oppdatert 17.oktober 2011, 10:40)

Gå til nyhendearkiv