Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Utvik-bruer har høgste prioritet

Av Fjordingen

Fylkesvegbruene ovanfor ungdomshuset Urdabrunn i Utvik toppar prioriteringslista for nye gang- og sykkelvegar i Stryn kommune.

Det er Statens vegvesen sitt ansvar å byggje gang- og sykkelveg langs fylkesvegar.
Stryn kommune har gjennom sine prioriteringar sagt kva som hastar mest.

Dei to fylkesbruene i Utvik toppar lista som Stryn kommune vedtok i 2009. På andreplass fylgjer samanhengande gang- og sykkelveg frå Hildastranda til Innvik sentrum.

Les den vidare rekkjefylgja i Fjordingen mandag 3. oktober 2011, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Les også tidlegare nyheitskriv Semje om tryggingsplan her på Vikanenett, med link til Stryn kommune sin saksgang i trafikktrygging.


(Sist oppdatert 04.oktober 2011, 10:24)

Gå til nyhendearkiv