Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Får ikkje pengar til Tiendebuda

Av Fjordingen

Utvik kulturminneforening har fått avslag på søknaden om 53.000 kroner frå Norsk Kulturminnefond til oppattsetjing av den 292 år gamle Tiendebuda.

Prosjektet med kostnadsramme på 196.000 kroner omfattar oppføring i kyrkjeparken, nytt fundament i gråstein, remontering, skifte av råteskadde stokkar og tilbakeføring av torvtak.

Dette er henta frå Fjordingen onsdag 1. juni 2011, side 4.
Bestille abonnement på avisa Fjordingen på www.fjordingen.no.Kulturminnefondets tildeling i den 16 søknadsrunden kan du lese meir om på www.kulturminnefondet.no.

Les også fylkeskommunen si vurdering av Tiendebuda i Utvik, frå 2007, på www.sf-f.kommune.no.


(Sist oppdatert 06.juni 2011, 22:40)

Gå til nyhendearkiv