Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Dooria Utvik

Informasjon om endringer i Dooria Utvik AS

Innledende analyser har vist at fortsatt produksjon av furudører og standard karmer i Utvik ikke kan forsvares, og denne produksjonen vil følgelig måtte bli flyttet eller avviklet.

Konsernledelsen har derfor vurdert at aktuelle alternativer for Dooria Utvik Produksjon enten er full nedlegging eller fortsatt drift og ekspansjon innenfor ytterdørssegmentet.

Selskapet har besluttet å gå videre med en strategi for å fortsette med, og videreutvikle, produksjonen av ytterdører i Utvik, der Utvik vil fungere som et underbruk av Doorias virksomhet i Årdal.

Omleggingen som følger av denne beslutningen vil starte opp i inneværende måned, og medfører bl.a. at Dooria Utvik AS totalt sett kun vil ha behov for å disponere 2.000 m2 av anleggets 6.000 m2, noe som vil gi reduserte faste kostnader.

Omleggingen vil også medføre en reduksjon av antall ansatte, fra 18,5 årsverk (inkludert ansatte som p.t. er permittert) til 10 årsverk, men det vil kunne være muligheter for en fremtidig ekspansjon av antall ansatte forutsatt at selskapet lykkes med sin ekspansjonsstrategi.

Les informasjonen i sin heilheit på www.dooria.no.


(Sist oppdatert 05.mars 2011, 20:22)

Gå til nyhendearkiv