Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

- Veldig trist og skuffande

- Veldig trist og skuffande

Av Fjordingen

Kommunepolitikar og bygdeutviklar Jofrid Rye Hestenes føler sterk med Dooria-tilsette
som har blitt oppsagde på grunn av konsernleiinga sin manglande vilje til å satse på
kundesenteret og økonomiavdelinga i Utvik.

- Sunn fornuft skulle tilseie at dei i nedgangstider heller styrka kundesenteret og sals-
avdelinga i Utvik. Men i denne prosessen var tydelegvis svaret gitt på forhand, seier
Jofrid Rye Hestenes til Fjordingen.

Credo Finans sikra seg i fjor haust aksjemajoriteten i Dooria AS. Det betyr at dei lokale
eigarane er i mindretal.
- Vi ser no resultatet av at det ikkje er lokalt eigarskap?
- Ja, og eg er veldig bekymra også for den andre delen av verksemda i Utvik.

Les meir i Fjordingen onsdag 2. mars 2011, side 5.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Sjå også tidlegare nyheitskriv Ny hovudaksjonær i Dooria A/S, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 03.mars 2011, 14:07)

Gå til nyhendearkiv