Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Kommunen vil hjelpe Utvik Maskin

Kommunen vil hjelpe Utvik Maskin

Av Fjordingen

Stryn kommune ønskjer at Utvik Maskin skal få halde fram med uttak av verdifull steinresursar på Molderheim.

Omklassifisering til kommunal veg kan bli aktuelt.

Rådmann Per Kristian Storevik orienterte om problema som har oppstått etter at Statens vegvesen stilte krav om eit meir definert skilje mellom vegen og steintaket.

- Det vil i praksis vere heilt umulig å få til. Spørsmålet er om vegvesenet vil stille anna krav ved nedklassifisering frå fylkesveg til kommunal veg.

Les heile artikkelen i Fjordingen mandag 24.januar 2011, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Les også Ber om kommunal hjelp , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 25.januar 2011, 13:01)

Gå til nyhendearkiv