Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

T A K K!

Utvik sokneråd ynskjer å takke alle som hjelpte til på lekmannsgudstenesta julaftan. Heile 38 frivillege deltok, så det er vanskeleg å nemne alle med namn.
Men "ingen nevnt, er ingen glemt".
Det vart ei minnerik stund.
Med helsing frå eit takknemleg sokneråd i Utvik.
(Sist oppdatert 07.januar 2011, 13:29)

Gå til nyhendearkiv