Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Kva kan vi bruke idrettsplassen til?

Ungdomslaget, idrettslaget og utviklingslaget i Utvik etterlyser innspel frå folket når det gjeld framtida til idrettsplassen vår.

Vi må gjere idrettsplassen attraktiv som samlingsplass for heile Vikane. Vi vil veldig gjerne ha innspel frå folk dersom dei har idear til kva vi kan bruke idrettsplassen til.

Send epost til Kjell Bruland på: kjellbru@frisurf.no (helst innan 2. november).


(Sist oppdatert 27.oktober 2010, 09:44)

Gå til nyhendearkiv