Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Kommunen må vente på svar

Av Fjordingen

Stryn kommune må vente til prinsippavklaring i fylkesutvalet før dei får svar på søknaden om 940.000 kroner til fullføring av sentrumsprosjektet i Utvik.

- Omlegging av fv 725 i Utvik sentrum ligg ikkje inne i vedteke handlingsplan for fylkesvegnettet 2010-13. I planen for vedlikehaldstiltak er de sett opp 2,2 mill. kroner til fv. 725 mellom Utvik og Molderheim. Omlegging i Utvik sentrum er ikkje definert som eit vedlikehaldstiltak, heiter det i førebels svar frå fylkesdirektør Velaug Veum.

Les heile saka i Fjordingen 18. oktober, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Foto Harald Røyrvik


Les også tidlegare nyheitskriv Opnar to år gamal veg og/eller Søkjer løyving til fylkesvegprosjekt , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 20.oktober 2010, 12:18)

Gå til nyhendearkiv