Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

For høge radon-verdiar

Av Fjordingen

Utvik barnehage har fått påvist for høge radonverdiar i gamleskulen.
Etter pålegg frå miljøretta helsevern, er det sett i verk tiltak for å få
redusert konsentrasjonen av det farlege stoffet.

- Vi har montert avtrekksvifter og tetta sprekker. Nye målingar vil vise
om dette er tilstrekkeleg, seier styrar Per Inge Seime til fjordingen.


Les meir om saka på www.fjordingen.no

Les heile saka i Fjordingen onsdag 22. september 2010, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden
www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 23.september 2010, 13:09)

Gå til nyhendearkiv