Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Opnar to år gamal veg

Ny veg i Utvik

Av Fjordingen

Den 90 meter lange fylkesvegparsellen i Utvik sentrum som stod ferdig asfaltert i august 2008, er omsider klar for gjennomkøyring.

Utvik sentrum gjennomgår store endringar. Med opning av den 90 meter lange fylkesvegparselen som har stått ferdig asfaltert i meir enn to år, vil gjennomgangstrafikken bli flytta frå nedre gate. Ny busslomme, avkøyring til kaiområde og parkeringsplassar inngår også.

Nytt trafikkbilde i Utvik

Trafikksituasjonen i Utvik sentrum blir totalt endra med arbeidet som no pågår.

Det mest synlege inngrepet er at nedre gate blir stengt frå fontena og ned til tidlegare postkontor.


Les meir på www.fjordingen.no eller heile saka i Fjordingen onsdag 8. september 2010, side 4.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Foto Harald Røyrvik


Les også tidlegare nyheitskriv Søkjer løyving til fylkesvegprosjekt og/eller Ny veg avstengd i over eitt år ,
her på Vikanenett.(Sist oppdatert 14.september 2010, 09:52)

Gå til nyhendearkiv