Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Må varsle funn av kulturminne

Av Fjordingen

Sogn og Fjordane fylkeskommune presiserer at tiltakshavar for prøvedrift av massetak på Molderheim straks må melde frå dersom det blir gjordt funn av kulturminne.

Les heile artikkelen i Fjordingen onsdag 25. august 2010, side 8.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Les også nyheitskrivet Utsette sak om massetak her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 27.august 2010, 23:45)

Gå til nyhendearkiv