Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Positiv til rydding i Utvik sentrum

Av Fjordingen

Miljøvernleiar Odd Rønningen rosar firmaet Gunnarsson AS for opprydding av avfall og bilvrak i Utvik sentrum.

- Det er svært positivt at det vert rydda så raskt, og vi er taksame for det.
Samstundes vil vi minne om at den attståande lastebilen også verkar
skjemmande der den står.

Les heile artikkelen i Fjordingen fredag 20. august 2010, side 6.
Fjordingen kan kjøpast i laussalg på nettstaden www.buyandread.com.


                                                                                           Foto Harald Røyrvik


(Sist oppdatert 27.august 2010, 21:01)

Gå til nyhendearkiv