Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Utsette sak om massetak

Av Fjordingen

Søknad om utvida prøvedrift for uttak av steinmassar på Molderheim vart ikkje handsama i bygningsrpdet 17. august.

Det er no kome ei ny minerallov der Bergvesenet skal ha eit ord med i laget før det vert gjeve tillatelse til drift.

Les meir om saka i Fjordingen måndag 20. august 2010, side 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.Du kan også sette deg meir inn i saka ved å lese dokumenta på heimesida til Stryn kommune www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 27.august 2010, 21:02)

Gå til nyhendearkiv