Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Positive til skjenking og servering

Av Fjordingen

Kafe Sjøatunet AS v/Arnt Inge Verlo får etter tilråding frå helse- og sosialutvalet løyve til å utvide skjenke- og serveringsarealet til å omfatte den nye terrassen mot fjorden.

Under Sommardagane i Utvik vil området bli ytterligare utvida til å omfatte kaia i tilknyting til Fruktlageret.

Les heile artikkelen om dei seks sakene som fekk skjenkeløyve, i Fjordingen fredag 11. juni 2010 side 9.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg på nettstaden www.buyandread.com.


Få med deg GRILLKVELD PÅ NY VERANDA 10.juli og SOMMARDAGAR I UTVIK 29. juli til 1 august.


(Sist oppdatert 12.juni 2010, 22:24)

Gå til nyhendearkiv