Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Post-Lars er pensjonist

Postman Pat frå Tistam takkar av

Av Fjordingen

Onsdag, same dagen som han fylte 70 år, vart "Post-Lars" Tisthamar pensjonist.

Han har overlevd nedlegging av fem postkontor frå Tistam til Stryn, men onsdag
vart det siste turen med post til Vikane.

Dagen vart markert med klemmar, gåver og takkens ord på omdelinga i Stryn før
buda starta rutene.

Les heile saka i Fjordingen fredag 11. juni 2010, på framsida, side 6 og 7.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg på nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 12.juni 2010, 21:57)

Gå til nyhendearkiv