Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

skular & utdanning

Fleksibel lærarutdanning

Av Fjordabladet for avisene i Nordfjord

Silje Arlen Egge frå Utvik studerer samfunnsfag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.
Planen er å bli lærar etter fire år.

Silje Arlen Egge har bestemt seg for å bli lærar, og satsar på lærarutdanning ved høgskulen i Sogndal. Men i staden for å starte direkte på den pedagogiske utdanninga, tek ho fordjuping i samfunnsfag først.

Les meir om Silje Arlen og skule & utdanning i Fjordingen fredag 12. mars 2010, side (14, 15,) 16 og 17.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


(Sist oppdatert 13.mars 2010, 20:33)

Gå til nyhendearkiv