Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Skiferdrift på Moldereim

Av Fjordingen

Per Olav Carlsen søkjer om løyve til å drive ut skifer frå eigendomen sin på Moldereim.
Det nye feltet ligg inntil felt som i dag er i drift.

- Eg ber om driftstid på 20 til 25 år, og at det då skal planerast og ryddast.
Området er ikkje eigna til jordbruksareal, heiter det i søknaden frå Per Olav Carlsen.

Les heile stykke i Fjordingen onsdag 10. mars på side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com


(Sist oppdatert 10.mars 2010, 22:32)

Gå til nyhendearkiv