Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Utvik bygdekvinnelag

Utvik bygdekvinnelag

Utvik bygdekvinnelag har i lang tid slite med rekruttering , og vi ser
det vanskeleg å drive laget vidare. Laget vart starta i 1949 , og er i år
65 år. Vi som er medlemmer i laget har mykje gledeleg å sjå tilbake
på , mykje erfaring og gode minner.

Vårt ynskje er at den yngre generasjonen vil drive laget vidare. I den
anledning står det ein sum på sperra konto i 3 – tre år , etter det går
pengane til NBK sentralt.
Bygdene Utvik og Tistam vert fattigere uten eit bygdekvinnelag som
skaper nettverk. Det er limet i bygda. To ting vi har planlagt tidlegare
vil vi gjennomføre. 14.februar kakelotteri og 16.februar besøk på Vikane
omsorgssenter .
For meir informasjon kan de kontakte styret : Margunn Hage , leiar.
Bertha Lise Hole , nestleiar. Brita Myklebust , Kirsten Tisthamar,
Oddlaug Tisthamar, Ruth Frøyseth og Gunnvor Verlo , styremedlemmer.


(Sist oppdatert 25.november 2014, 00:18)

Gå til nyhendearkiv