Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Driv stort med stein

Ettertrakta produkt frå Moldereim Skifer

Av Fjordingen

Moldereim Skifer forsyner veganlegg, hustomter osv. med stein til tørrmuring, pukk, grus og sand. I høgsesongen arbeider åtte-ti personar frå Utvik Maskin i steinbrotet.

- Mellom 80 og 90 prosent av leveransen går til Sunnmøre. Når vi får på plass utskipingskai, kan marknaden utvidast til også å omfatte eksport, opplyser Arne Hage til Fjordingen.

"Steinnasjonen Norge kan ikkje basere seg på import frå Kina!"
Arne Hage, dagleg leiar Moldereim Skifer / Utvik Maskin

Leverer pukk til Agjeldstunnelen

Av Fjordingen

- Vi har leigt inn knuseverk for å kunne levere pukk til Agjeldstunnelen, fortel Arne Hage.


Les alt om Moldereim Skifer i Fjordingen mandag 9. september 2013, side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.(Sist oppdatert 10.september 2013, 10:04)

Gå til nyhendearkiv