Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Små born på farleg veg

- Det hastar å få bygt gangveg i Utvik

Av Fjordingen

Dei 20 barnehageborna i Utvik må bruke den smale, uoversiktlege og sterkt trafikkerte fylkesveg 60-strekninga til og frå naturleikeplassen ved Urdabrunn / idrettsplassen.

- Det hastar å få bygt ein gangveg som går direkte frå barnehagen til idrettsplassen, understrekar representantar for foreldra og fleire organisasjonar i bygda.

Les meir om saka på www.fjordingen.no eller i Fjordingen fredag 2. november 2012, side 4 og 5.
Fjordingen kan og kjøpast i laussalg gjennom nettstaden buyandread.com.Du kan lese heile innspelet til kommunen frå foreldrerep. Utvik barnehage og Utvik Vel og utviklingslag på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 02.november 2012, 21:41)

Gå til nyhendearkiv