Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Får skyte 324 hjortar

Får skyte 324 hjortar

Av Fjordingen

Formannskapet godkjende bestandsplan for Utvik hjortevald 2012-2015.

Total kvote for dei komande fire åra er sett tili 324 fellingsløyve.
Etter at Heggdal vald gjekk inn i Utvik, er gjeldande hjorteareal på 45.300 dekar.

Dette sto i Fjordingen fredag 25. mai 2012.
Følg med i Fjordingen du også ved å tinge abonnement på www.fjordingen.no.Du kan sette deg enda meir inn i denne saka ved å gå til Bestandsplan for hjortevaldwww.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 25.mai 2012, 22:23)

Gå til nyhendearkiv