Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Massetak Moldereim til høyring

Av Fjordingen

Planen for detaljregulering av Massetak Moldereim er no førebels godkjent i teknisk og lagt ut på høyring i 1,5 månad.

Kolbjørn Nilsen orienterte om saksgangen og gjorde det klart at nedklassifisering av fylkesveg til kommunal veg no kom opp i samband med høyringa.

Les saka i Fjordingen fredag 10. februar 2012, side 4, eller sjå heile saksomfanget på stryn.kommune.no.

Detaljregulering for massetak på Moldreim

Av Stryn kommune

Melding om offentleg ettersyn i tida 02.03.12-20.04.12

Sektorutval for tekniske saker har i møte den 07.02.12, sak TS-004/12 vedteke at framlegg til detaljregulering for massetak på Moldreim skal leggast ut til offentleg ettersyn.

Meldinga omfattar også høyring på nedklassifisering på deler av FV 725 til kommunal veg.

Les den kommunale nyheita på www.stryn.kommune.no.


Les også tidlegare nyheitskriv Overfører veg til Stryn kommune, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 02.mars 2012, 10:49)

Gå til nyhendearkiv