Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Vil gjenreise Tiendebua

Vil gjenreise Tiendebua i Utvik

Av Fjordingen

Utvik kulturminneforeining v/Leidulv Kårstad søkjer om 40.000 kroner til oppbygging/restaurering av Tiendebua som vart riven i 1997.

- Tiendebua var eit av dei eldste husa i bygda, reist i 1719. Ho var truleg den einaste av sitt slag i fylket, som inntil rivinga, var bevart i tilknytning til ei kyrkje. Denne verdiskatten, som står i verneklasse A i Stryn kommune, kan ikkje gå tapt. Tidendebua må få sin fortente plass i tilknyting til Utvik kyrkje, som eit synleg bevis på farne tider. Ho må bevarast til glede for oss og våre etterkomarar, understrekar Leidulv Kårstad.

Dette står å lese i Fjordingen mandag 19. september 2011 side 17.
Dersom du er meir interessert i Fjordingen, sjå muligheitane for abonnement på www.fjordingen.no.


Søknaden (på kulturmidlar 2011) er registrert hjå Stryn kommune 14/9-11

Les også tidlegare nyheitskriv Får ikkje pengar til Tiendebuda, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 19.september 2011, 20:29)

Gå til nyhendearkiv