Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Kommunen vil overta 770 meter fylkesveg

Kommunen vil overta 770 meter fylkesveg

Av Fjordingen

Stryn kommune søkjer om å få overta 770 meter av fylkesvegen til Moldrheim.
Dersom dette vert akseptert, kan Utvik Maskin AS vidareføre drifta av massetaket.

Ved eventuell nedklassifisering, overtek kommunen ansvaret for drift og vedlikehald
av vegen, samt sikring av tilkomst til eigedomar vest for massetaket.


Les heile saka i Fjordingen mandag 14. mars 2011, side 6.
Fjordingen kan også kjøpast i laussalg gjennom nettstaden www.buyandread.com.


Les også tidlegare nyheitskriv Kommunen vil hjelpe Utvik Maskin , her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 14.mars 2011, 14:29)

Gå til nyhendearkiv