Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Skulemusikkens basar vel overstått

Vikane skulemusikk ønsker å takke alle som bidrog med gevinstar til bok og årer og til dei som kom på basaren vår i Urdabrunn 5.desember. Det kom inn 17 937,-

Takk til alle som og bidrog med mat, musikk, rydding ol.

Vinnerane på bøkene:
Gåvekort på søndagslunsj hos Hotel Alexandra, gitt av Hotel Alexandra:
Synnøve Bruland
Gåvekort hos Joker Utvik på 350,-, gitt av Valaker kraft: Ingunn Bruland
Gåvekort hos Studio H på 250,-, gitt av Garasjen Utvik: Fam. Bjarte Valaker
Barnesekk til gut med innhald, gitt av Utvik Bygg: Ingunn Bruland
2 pelspledd gitt av Utvik maskin: Fam. Gjerde Årdal
Gåvekort på Skogstad Sport 500,- gitt av Skogstad Sport: Fam Kåre Carlsen
Fruktkorg gitt av Joker Utvik: Oddbjørn Reme
Gåvekort hos Joker Utvik 250,- gitt av Garasjen Utvik: Synnøve Nedreberg
Div Juleting gitt av Studio H: Agnar Sørland
Barnesekk til jente med innhald gitt av Utvik E-verk: Eirik Bruland
Gåvekort på middag for 2 på Kafé Sjøatunet, gitt av Kafé Sjøatunet: Fam.
Kjell Fløtre

Helsing styret i Vikane skulemusikk
(Sist oppdatert 08.desember 2010, 11:49)

Gå til nyhendearkiv