Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Omstilling i Dooria Utvik

Omstiller i ei krisetid

Av Fjordingen

Dooria-konsernet har slite tungt med negativt driftsresultat som fylgje av krisa i byggjemarknaden.
Betre tider kombinert med intern omstilling, vil snu den negative trenden, meiner adm. dir. Knut Arild Løvdal.

"Sentralisert" til Utvik"

- Det høyrest merkelig ut, men faktisk har vi sentralisert sal, markedsføring og økonomistyring til Utvik."
- Vi har eit sterkt kontrolltårn i Utvik, seier Løvdal og får støtte frå leiargruppa som jobbar der.

Omstilling i Dooria Utvik

Doria-konsernet har vore gjennom to tøffe år med negative driftsresultat som følgje av nedgongen i byggjeaktivitetane.

-- Finanskrisa har vore merkbar, men eg ser ein auke i aktivitet på nybygg og rehabilitering som kan slå ut i andre halvår 2010, seier adm. dir. Knut Arild Løvdal. Han seier at det er omstilling på gong i Utvik med sterkare spesialproduksjon og samarbeid med fabrikken i Årdal.

Alle marknadsaktivitetane i Norge skal styrast frå Utvik.


Les meir på www.fjordingen.no eller heile saka i avisa Fjordingen måndag 21. desember 2009.(Sist oppdatert 22.desember 2009, 18:35)

Gå til nyhendearkiv