Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik

Nyhende

Kyrkjevalet i Utvik sokn

Av Fjordingen

109 av 278 manntalsførte (39,2%) nytta røysteretten ved soknerådsvalet i Utvik.

Følgjande vart valgt til soknerådet i Utvik (antall røyster i parantes):

1. Leiv Tore Kårstad (136)
2. Oddny Torheim (133)
3. Svein Hauge (113)
4. Jarle Tisthamar (109)
5. Anne Karin Eriksen (108)
6. Monika Skrede (107)

Vara:
1. Leiv Tisthamar (107)
2. Aslaug Valaker (100)
3. Rolf Erlend Hilde (87)
4. Tor Anders Hestad (84)
5. Johan Berge (72)(Sist oppdatert 21.september 2009, 11:05)

Gå til nyhendearkiv