Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Tiendebuda Utvik

Tiendebuda Utvik

I høve Utvikdagane vert Tiendebuda i Utvik open laurdag, 25. juli frå kl. 12.00 til kl.16.00.

Velkomen innom!

Med helsing Utvik kulturminneforeining


(Sist oppdatert 16.juli 2015, 08:39)

Gå til nyhendearkiv