Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Kommunen overtek veg på Moldrheim

Av Fjordingen

Stryn kommune har gjeve Statens vegvesen melding om at dei er klare til å overta den fylkeskommunale vegstrekninga ved massetaket på Moldrheim.

Dei viser i den samanheng til ingått avtale med Utvik Maskin om drift og vedlikehald av vegen når den blir nedklassifisert.

Dette sto i fjordingen fredag 24. januar 2014, side 4. Du kan lese meir om saka på www.stryn.kommune.no.


Les også tidlegare nyheitskriv Vil overføre 763 meter veg til Stryn kommune og/eller Ettertrakta produkt frå Moldereim Skifer, her på Vikanenett.


(Sist oppdatert 25.januar 2014, 14:52)

Gå til nyhendearkiv