Utvik

Utvik

Vikanenett - Innvik
Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))

Nyhende

Radon

Utvik barnehage friskmeld for radon

Av Fjordingen

Montering av nytt ventilasjonsanlegg har redusert radonverdiane i Utvik barnehage til 50 Bq/kbm. Det betyr at lokalet kan friskmeldast.

Barnehagestyrar Per Inge Seime gjev ros til Stryn kommune for måten saka vart løyst.

Les saka på www.fjordingen.no.


Les også tidlegare nyheitskriv Fleire radontiltak i Utvik barnehage frå 21/5-11, her på Vikanenett.

Måling av Radon

Av Stryn kommune

Stryn kommune gjennomførte vinteren 2012 ei større supplerande måling av Radon i kommunale bygg, for m.a å etterkome nye krav om dokumentasjon av radonkonsentrasjonar i utleigebygg.

Sjå oversynet over radonverdiane gjort i kommunal regi på www.stryn.kommune.no.


(Sist oppdatert 17.september 2012, 12:32)

Gå til nyhendearkiv

Database error: Query DB == false, query failed
Mysql Error: 0 (14: Can't change size of file (Errcode: 28 "No space left on device"))